Skip to content

วิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ 

วิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ เป็นนักประพันธ์เพลง วาทยกร และ นักดนตรีศึกษารุ่นใหม่ชาวไทย ผู้ได้รับเลือกเข้าร่วมในโครงการ Young Thai Composer Commissions (Thailand Music and Arts Organization, 2563) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการประพันธ์เพลง (วงออร์เคสตร้าเยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, 2561) รางวัลยุวศิลปินดีเด่น (รางวัลชนะเลิศ) ในการประกวดยุวศิลปินไทย สาขาการประพันธ์เพลง (มูลนิธิเอสซีจี, 2559) รางวัลเหรียญทองในการเป็นวาทยกรวงออร์เคสตร้าในการประกวด Bangkok International Band and Orchestra Festival – Southeast Asia Music Education Exchange (2561) รางวัลนักเรียนพระราชทานระดับอุดมศึกษา (2560) และ รางวัลชนะเลิศการประกวดการประพันธ์เพลง (Salaya Saxophone Ensemble, 2558)

วิษณ์กมลประพันธ์เพลงสำหรับวงออร์เคสตร้า วงดุริยางค์เครื่องลม วงเล็ก และ เครื่องดนตรีเดี่ยว บทประพันธ์ของวิษณ์กมลได้ออกแสดงทั่วทวีปเอเซีย ยุโรป รวมถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย โดยบทเพลงเหล่านี้ได้แสดงโดยวงดุริยางค์ชั้นนำอย่าง Thailand Philharmonic Orchestra, Siam Sinfonietta, Feroci Philharmonic Society, Mahidol Wind Orchestra, Ratwinit Bangkaeo Wind Symphony, Suranaree Girls Wind Symphony และได้ร่วมแสดงในงานดนตรีนานาชาติอย่าง World Association Of Marching Show Bands World Championship, International Viola Congress, International Trumpet Guild, Thailand International Wind Symphony Competition, Thailand New Music and Arts Symposium, และ World Saxophone Congress ผลงานดนตรีบางส่วนของวิษณ์กมลได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับนานาชาติร่วมกับสำนักพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ Star Music Publishing (Germany), Nexuss Music Publishing (Japan) และ Restel Mil Japan/Bravo-Brain Music (Japan)

ในฐานะวาทยกรนั้น วิษณ์กมลมีผลงานอำนวยเพลงร่วมกับวงหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวงดุริยางค์เครื่องลม วงออร์เคสตร้า วงขับร้องประสานเสียง หรือแม้แต่วงดนตรีร่วมสมัย ปัจจุบันนี้ เป็นผู้อำนวยการวง (Choir Director) ขับร้องประสานเสียงแห่งโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วาทยกรประจำวง Bangkok Brass Band (วงดุริยางค์เครื่องลมของชาวญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพในไทย)และ เป็นวาทยกรรับเชิญ วง Mahidol Brass Band วง Siam Huqin Orchestra และ Tacet(i) Contemporary Ensemble อีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยวาทยกร (Assistant Conductor) ของวง Thailand Philharmonic Orchestra ในโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การบันทึกเสียง Symphony No.9 ของ Bruckner (2022) และ คอนเสิร์ต Symphonic Anime (2023)

ในฐานะนักดนตรีศึกษานั้น วิษณ์กมล ได้ทำงานร่วมกับวงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา (2016–ปัจจุบัน) และ ร่วมเป็นวิทยากรในงานเทศกาลวงดุริยางค์เครื่องลม และได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และ นำการแสดงวง Musica per Tutti Symphony Orchestra (2017–2018), We Wind (Community) Orchestra (2018–2022) และ ก่อตั้งโครงการ Thai Conductors Forum ซึ่งเป็นงานอบรมสำหรับการสร้างวาทยกรรุ่นใหม่ขึ้น

วิษณ์กมลเริ่มต้นศึกษาดนตรีตั้งแต่เยาว์วัย เขาศึกษาเปียโนกับอาจารย์สุกันยา เตชะวโร เป็นสมาชิกวงโยธวาทิตโรงเรียนอุดมศึกษา (อาจารย์พัลลภ จีบสุวรรณ และ อาจารย์บัณฑิต ชื่นไม่วาย—ผู้ควบคุมวง) เคยได้รับการศึกษาด้านการประพันธ์เพลงจากดร. วรเขต ทะโกษา และ ดร. Julia Lake Bozone วิษณ์กมลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาการประพันธ์เพลง) และ ระดับปริญญาโท (สาขาการอำนวยเพลง) จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักด้านการประพันธ์เพลงคืออาจารย์ Valeriy Rizayev และ ด้านการอำนวยเพลงคือ ดร.​ธนพล เศตะพราหมณ์ และ ดร. ภมรพรรณ โกมลภมร

118774098_3672367516109696_1069598832161800132_n
18238859_10211269957959063_1584867596886156046_o

ปัจจุบัน วิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ เป็นอาจารย์ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ควบคุมวงขับร้องประสานเสียงของวง YAMP Choir (วงขับร้องประสานเสียงเตรียมอุดมดนตรี) และ เป็นวาทยกรประจำวง Bangkok Brass Band (วงดุริยางค์เครื่องลมของชาวญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพในไทย) นอกจากนี้แล้ววิษณ์กมลยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการวงดุริยางค์ชุมชน We Wind (กรุงเทพมหานคร) เป็นพิธีกร และ ผู้อำนวยการผลิตของรายการ Compose with Me (รายการออนไลน์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานของนักประพันธ์เพลงชาวไทย)

วิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ เป็นนักประพันธ์เพลง วาทยกร และ นักดนตรีศึกษารุ่นใหม่ชาวไทย ผู้ได้รับเลือกเข้าร่วมในโครงการ Young Thai Composer Commissions (Thailand Music and Arts Organization, 2563) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการประพันธ์เพลง (วงออร์เคสตร้าเยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, 2561) รางวัลยุวศิลปินดีเด่น (รางวัลชนะเลิศ) ในการประกวดยุวศิลปินไทย สาขาการประพันธ์เพลง (มูลนิธิเอสซีจี, 2559) รางวัลเหรียญทองในการเป็นวาทยกรวงออร์เคสตร้าในการประกวด Bangkok International Band and Orchestra Festival – Southeast Asia Music Education Exchange (2561) รางวัลนักเรียนพระราชทานระดับอุดมศึกษา (2560) และ รางวัลชนะเลิศการประกวดการประพันธ์เพลง (Salaya Saxophone Ensemble, 2558)

วิษณ์กมลประพันธ์เพลงสำหรับวงออร์เคสตร้า วงดุริยางค์เครื่องลม วงเล็ก และ เครื่องดนตรีเดี่ยว บทประพันธ์ของวิษณ์กมลได้ออกแสดงทั่วทวีปเอเซีย ยุโรป รวมถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย โดยบทเพลงเหล่านี้ได้แสดงโดยวงดุริยางค์ชั้นนำอย่าง Thailand Philharmonic Orchestra, Siam Sinfonietta, Feroci Philharmonic Society, Mahidol Wind Orchestra, Ratwinit Bangkaeo Wind Symphony, Suranaree Girls Wind Symphony และได้ร่วมแสดงในงานดนตรีนานาชาติอย่าง World Association Of Marching Show Bands World Championship, International Viola Congress, International Trumpet Guild, Thailand International Wind Symphony Competition, Thailand New Music and Arts Symposium, และ World Saxophone Congress ผลงานดนตรีบางส่วนของวิษณ์กมลได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับนานาชาติร่วมกับสำนักพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ Star Music Publishing (Germany), Nexuss Music Publishing (Japan) และ Restel Mil Japan/Bravo-Brain Music (Japan)

ในฐานะวาทยกรนั้น วิษณ์กมลมีผลงานอำนวยเพลงร่วมกับวงหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวงดุริยางค์เครื่องลม วงออร์เคสตร้า วงขับร้องประสานเสียง หรือแม้แต่วงดนตรีร่วมสมัย ปัจจุบันนี้ เป็นผู้อำนวยการวง (Choir Director) ขับร้องประสานเสียงแห่งโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วาทยกรประจำวง Bangkok Brass Band (วงดุริยางค์เครื่องลมของชาวญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพในไทย)และ เป็นวาทยกรรับเชิญ วง Mahidol Brass Band วง Siam Huqin Orchestra และ Tacet(i) Contemporary Ensemble อีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยวาทยกร (Assistant Conductor) ของวง Thailand Philharmonic Orchestra ในโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การบันทึกเสียง Symphony No.9 ของ Bruckner (2022) และ คอนเสิร์ต Symphonic Anime (2023)

ในฐานะนักดนตรีศึกษานั้น วิษณ์กมล ได้ทำงานร่วมกับวงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา (2016–ปัจจุบัน) และ ร่วมเป็นวิทยากรในงานเทศกาลวงดุริยางค์เครื่องลม และได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และ นำการแสดงวง Musica per Tutti Symphony Orchestra (2017–2018), We Wind (Community) Orchestra (2018–2022) และ ก่อตั้งโครงการ Thai Conductors Forum ซึ่งเป็นงานอบรมสำหรับการสร้างวาทยกรรุ่นใหม่ขึ้น

วิษณ์กมลเริ่มต้นศึกษาดนตรีตั้งแต่เยาว์วัย เขาศึกษาเปียโนกับอาจารย์สุกันยา เตชะวโร เป็นสมาชิกวงโยธวาทิตโรงเรียนอุดมศึกษา (อาจารย์พัลลภ จีบสุวรรณ และ อาจารย์บัณฑิต ชื่นไม่วาย—ผู้ควบคุมวง) เคยได้รับการศึกษาด้านการประพันธ์เพลงจากดร. วรเขต ทะโกษา และ ดร. Julia Lake Bozone วิษณ์กมลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาการประพันธ์เพลง) และ ระดับปริญญาโท (สาขาการอำนวยเพลง) จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักด้านการประพันธ์เพลงคืออาจารย์ Valeriy Rizayev และ ด้านการอำนวยเพลงคือ ดร.​ธนพล เศตะพราหมณ์ และ ดร. ภมรพรรณ โกมลภมร

ปัจจุบัน วิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ เป็นอาจารย์ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ควบคุมวงขับร้องประสานเสียงของวง YAMP Choir (วงขับร้องประสานเสียงเตรียมอุดมดนตรี) และ เป็นวาทยกรประจำวง Bangkok Brass Band (วงดุริยางค์เครื่องลมของชาวญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพในไทย) นอกจากนี้แล้ววิษณ์กมลยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการวงดุริยางค์ชุมชน We Wind (กรุงเทพมหานคร) เป็นพิธีกร และ ผู้อำนวยการผลิตของรายการ Compose with Me (รายการออนไลน์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานของนักประพันธ์เพลงชาวไทย)