Skip to content

Sensei March (Original Version)

Wind Ensemble | Grade 4 | 4′ | 2019

Also available ...

Score + Part (Digital PDF)

4,000฿

Performance by Suranaree Girls Wind Symphony and Piyamaharachalai Concert Band

Recording by Suranaree Girls Wind Symphony

คำอธิบายเพลง

เซนเซย์มาร์ช (Sensei March | 先生のコンサート・マーチ)

เพลง ”เซนเซย์มาร์ช” เป็นเพลงคอนเสิร์ตมาร์ชที่ผสมผสานสำเนียงเสียงของดนตรีหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เช่น สำเนียงอีสาน ความสนุกสนานแบบไทย สำเนียงดนตรีญี่ปุ่น ลักษณะการประพันธ์เพลงคอนเสิร์ตมาร์ชแบบญี่ปุ่น (ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเพลงมาร์ชจากยุโรป) โดยผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์เพลงนี้มอบให้กับอาจารย์อภิวุฒิ มินาลัย ซึ่งเป็นผู้ควบคุมวง Suranaree Girls Wind Symphony จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และได้หยิบนำส่วนดนตรีที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับทั้งอาจารย์ และ โรงเรียนมาใช้ในเพลงนี้ เช่น เพลงมาร์ชนครราชสีมา ทำนองเพลงสามัคคีชุมนุม ทำนองเพลงลูกทุ่ง หรือแม้แต่แฟนแฟร์ (Fanfare) ที่มักจะได้ยินในการแสดงวงตลกไทย

บทเพลงนี้แสดงรอบปฐมทัศน์โดยวง Suranaree Girls Wind Symphony ในการประกวด “The 22nd International Festival of Wind Orchestras Prague 2020” (ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยม) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

*เซ็นเซ (ญี่ปุ่น: 先生 โรมาจิ: sensei) มีความหมายตามตัวอักษรว่า “ผู้เกิดก่อน” ใช้เรียกตามหลังชื่อในภาษาญี่ปุ่น สำหรับอาจารย์ รวมถึงวิชาชีพอื่น เช่น แพทย์ ทนายความ นักการเมือง นักบวช ด้วย โดยจะใช้เรียกเพื่อให้เกียรติบุคคลนั้น