วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ในห้องเรียนดนตรีออนไลน์ [Constructive Criticism in Online Music Classroom]

“อยากให้พูดถึงขั้นตอนในการทำเพลงหน่อยครับ”
“ชอบ ไม่ชอบตรงไหน ตรงไหนคิดว่าควรปรับปรุง เราจะทำยังไงให้เพลงเพื่อนดีขึ้น เจ๋งขึ้นได้?”

นี่เป็นหนึ่งในชุดคำถามที่ผมมักจะนำมาถามนักเรียนเวลาวิเคราะห์เพลง หรือ พูดถึงดนตรีต่างๆ (ในวีดิโอนี้คือคลาสดนตรี ม.2 ที่ให้นักเรียนลองไปทำเพลงใน GarageBand ดู)

ผมเชื่อว่าหนึ่งในทักษะที่สามารถช่วยปลูกฝังให้กับนักเรียนที่น่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตคือ “การวิเคราะห์” … คำถามนำอย่าง “ยังไง” “ทำไม” และตามด้วย “อะไร” เป็นตัวอย่างของชุดคำถามที่ผมเลือกนำมาใช้ เช่น