Compose with Me [Ep.9] | Breakdown: The Sleepless Night

#ComposeWithMe ในครั้งนี้อ.จิณณวัตร มั่นทรัพย์ จะนำบทเพลงบังคับในการประกวดวงดุริยางค์เครื่องลมรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี วงนั่งบรรเลงของกรมพลศึกษา (แต่เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด เพลงนี้จึงยังไม่ถูกใช้ในการประกวดรายการนี้) มานำเสนอ ชื่อเพลงคือ “The Sleepless Night” หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือ ค่ำคืนที่นอนไม่หลับ! เอ๊ะ ทำไมถึงนอนไม่หลับล่ะ การนอนไม่หลับมันกลายไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเพลงนี้ได้อย่างไร เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันใน Ep นี้