ความวิตกกังวลซ่อนอยู่ในนิสัยของเรา (How Anxiety Hides in Your Habits)

เคยไหมครับ ก่อนขึ้นคอนเสิร์ต ก่อนสอบ ก่อนทำอะไรสักอย่าง รู้สึกแน่นหน้าอก หายใจยาก มีความกังวล … มีคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับวิธีลดความวิตกกังวล วิธีทำให้ใจเย็น บ้างให้หายใจลึกๆ พยายามไม่นึกถึงปัญหา แต่สุดท้ายในหัวกลับนึกไปต่างๆ นาๆ ถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น