Compose with Me [Ep.12] | Breakdown: มาร์ชเจ้าพระยา

#ComposeWithMe กลับมาในซีซั่นสองกับเพลง “มาร์ชเจ้าพระยา” โดยพิธีกรของรายการ วิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ ซึ่งเพลงมาร์ชนี้เป็นเพลงมาร์ชประเภทคอนเสิร์ตมาร์ช และมีทำนองเพลงเห่เรือด้วย!