การแสดงปฐมทัศน์บทเพลงที่ถูกค้นพบใหม่ของโมสาร์ท!

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบวันเกิดของโมสาร์ท ปีนี้มีความพิเศษตรงที่มีการแสดง “บทเพลงที่ถูกค้นพบใหม่ของโมสาร์ท”

บทเพลงนี้ชื่อว่า “Allegro in D K626b/16” มีความยาวประมาณ 92 วินาที คาดการณ์ว่าถูกประพันธ์ขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 (คาดว่าปีค.ศ. 1773) ในขณะที่โมสาร์ทกลับจากอิตาลีไปยังเมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg)