Ep.3.1 จังหวะ (Rhythm) ตอนที่ 1

สวัสดีครับ ครั้งนี้เรายังอยู่กับหนังสือเรื่อง “What to Listen for in Music” โดย Aaron Copland และในครั้งที่แล้วเราได้เกริ่นถึงองค์ประกอบในดนตรี ได้แก่ จังหวะ (rhythm) ทำนอง (melody) เสียงประสาน (harmony) และ สีสันเสียง (tone color) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่นักประพันธ์นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีของตน

ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ “จังหวะ” ซึ่งจริงๆ แล้วมีเรื่องน่าพูดถึงมากมาย และเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น ผมขออนุญาตนำเนื้อหานอกเหนือจากในหนังสือเล่าควบคู่กับไปด้วยนะครับ